Nowe Jeruzalem Odnowa w Duchu Świętym w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (FARA)
menu

Nowe Jeruzalem

LIDER: Ewa 

ZASTĘPCA: Maria 

ANIMATORZY: Jadzia, Ewa, Dorotka, Marzenka, Ania, Agnieszka, Grażyna, Ewa, Bogusia, Oskar, Agnieszka i Andrzej, Jola i Kazik, Grażyna i Sławek, Jola i Edek

DIAKONIA ODPOWIEDZIALNYCH: Ewa, Marysia, Bogusia, Ania, Grażyna, Sławek, Jola, Edek, Jola, Kazik, Marylka, Marzena, Ela

DIAKONIA ROZEZNAJĄCA: Ewa, Marysia, Bogusia, Ania, Sławek, Edek, Jola, Ela

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ: odpowiedzialny Sławek; Ewa, Marysia, Bogusia, Ania, Edek, Jola, Ela

DIAKONIA MUZYCZNA: odpowiedzialna Ewa

DIAKONIA MODLITWY OSŁONOWEJ: odpowiedzialna Ania

OPIEKA NAD TABLICĄ OGŁOSZEŃ: Grażynka

OPIEKA NAD KRONIKĄ: Danusia, Ania