Nowe Jeruzalem Odnowa w Duchu Świętym w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (FARA)

menu

Odwołane spotkania w piątek i co dalej?

Piątkowe spotkania Wspólnoty zostają zawieszone do odwołania. Pamietajmy jednak, że nadal sotykamy się na Mszach Świetych i adoracjach Najświętszego Sakramentu.

czytaj dalej

Informacje od Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów

Informacje od Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK)
dotyczące inicjatyw e-formacji.

czytaj dalej

Terminy spotkań

styczeń 2021

  • 4 Poniedziałek
    • 19:00 - Msza Święta, po Mszy Św. modlitwa wstawiennicza
  • 21 Czwartek
    • 18:00 - Msza Św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • 24 Niedziela
    • 16:00 - Msza Św. i Modlitwa Uwielbienia, Dziękczynienia i Prośby

Słowo ze spotkania

18 STYCZNIA 2021 R. - Ga 5, 16-26

16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Więcej