Nowe Jeruzalem Odnowa w Duchu Świętym w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (FARA)

menu

Terminy spotkań

czerwiec 2024

 • 3 Poniedziałek
  • 18:00 - Msza Święta
 • 10 Poniedziałek
  • 19:00 - Spotkanie w salce
 • 20 Czwartek
  • 18:00 - Msza Św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 23 Niedziela
  • 18:00 - Msza Św. i Wieczór Uwielbienia
 • 24 Poniedziałek
  • 19:00 - Spotkanie w salce

Słowo ze spotkania

10 CZERWCA 2024 R. - Ps 121

Bóg czuwa nad nami

1 Pieśń stopni.
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4 Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
5 Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
6 Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
8 Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Więcej