Nowe Jeruzalem Odnowa w Duchu Świętym w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (FARA)

menu

Terminy spotkań

październik 2021

 • 4 Poniedziałek
  • 19:00 - Msza Święta, po Mszy Św. modlitwa wstawiennicza.
 • 11 Poniedziałek
  • 19:00 - Spotkanie w salce.
 • 21 Czwartek
  • 18:00 - Msza Św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 24 Niedziela
  • 16:00 - Msza Św. i Modlitwa Uwielbienia, Dziękczynienia i Prośby.
 • 25 Poniedziałek
  • 19:00 - Spotkanie w salce.

Słowo ze spotkania

27 września 2021 R. - Łk. 9, 46 - 50

46 Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. 47 Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie 48 i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
49 Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami». 50 Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Więcej